Naší prioritou je výsledné řešení.
K němu nás dovedou naše nástroje.

Po zmapování a analýze Vašeho zadání nejdříve navrhneme řešení a poté vybereme nejvhodnější nástroje k jeho dosažení.


DALŠÍ INFORMACE
 • SCRUM

  Agilní rámec pro vývoj komplexních produktů. Zaměřuje se na maximální využití zkušeností a dovedností členů týmu, k čemuž využívá hlavně jejich vnitřní motivaci.

 • Balsamiq Mockups

  Šikovný nástroj k vytváření rychlých prototypů vzhledu softwarových aplikací.

 • Magic Draw

  Modelovací nástroj pro UML s možností generovat kód.

 • Trac

  Vynikající nástroj pro shromáždění všech důležitých informací na jednom místě. V jednom systému propojuje wiki, správu požadavků a verzování kódu.