Reference Wüstenrot

Systém CEPO

Zmok Partner s.r.o.
Mgr. Miroslav Škultéty
Těšnov 5
110 00 Praha 1V Praze, dne 2.12.2013


Věc: Referenční dopis


Společnost Zmok Partner byla vybrána pro spolupráci, konzultace a realizaci aktivity Centrální evidence přístupových oprávnění (CEPO) v rámci společností Wüstenrot v České republice. Cílem aktivity CEPO rozdělené do dvou fází CEPO I a CEPO II byla standardizace přístupových oprávnění pracovníků Wüstenrot k softwarovým aplikacím podle útvaru a pracovní pozice a zavedení informačního systému pro centralizovanou evidenci přístupových oprávnění.

Úkolem konzultantů společnosti Zmok Partner bylo koordinovat implementaci řízení přístupových oprávnění a ve druhé etapě i vést pracovní skupinu CEPO. V jejich kompetenci byla analýza současného stavu, standardizace přístupů do 21 hlavních aplikací podle pracovní pozice pracovníka, definice a nastavení procesů pro udržování centralizované evidence a také zadání a otestování potřebné SW aplikace pro tuto evidenci.

Díky vysoké odbornosti a kooperativnímu přístupu konzultantů společnosti Zmok Partner se podařilo nalézt řešení, které sladilo požadavky klíčových účastníků a zadavatelů. Vytvořená evidence vyvažuje pracnost kontrolního mechanizmu s jeho přínosy. Nově nastavené procesy se díky tomu jeví nejen dobře auditovatelné, ale i efektivní a životaschopné. Celkově byla aktivita CEPO úspěšně a v termínech realizována a řešení bylo kladně hodnoceno také na úrovni mateřské společnosti Wüstenrot & Württembergische AG.


S pozdravem


Pavel Vaněk
předseda představenstev a
generální ředitel
Josef Bratršovský
člen představenstev a
náměstek generálního řediteleReference ve formátu PDF